JEG ER UDDANNET FAMILIE- OG PSYKOTERAPEUT

1995: Familieterapeut fra Kempler Instituttet

2000: Individuel terapeutisk uddannelse fra Gestalt-analytisk Institut, Bjødstrup

2004: Institutt for familie og relasjonsutvikling ved Haldor Øvreeide. “Behandling av barneproblemer gjennom foreldrefokuseret vejledning og trianguleret samtaler”

2006: Uddannet Sandplayterapeut – med voksne

2007: Uddannet Sandplayterapeut – med børn

2009: Diplomuddannelse i Analytisk Psykoterapi ved psykoanalytiker Lisbet Myers Zacho og psykoanalytiker Misser Berg. Uddannelsen er godkendt af C.G. Jung Inst. København

2014: Spædbarneterapeut ved Dansk Institut for Spædbarnsterapi

Jeg er medlem af Dansk psykoterapeutforening (MPF) og er underlagt foreningens etiske regler og tavshedspligt.

HVEM ER JEG?

Igennem flere år var jeg ansat som institutionsleder i forskellige daginstitutioner i Aarhus.

Et år ansat ved Børnepsykiatrisk hospital, Risskov på småbørnsafsnittet.

1997 – 2010 ansat som psykoterapeut ved Psykoterapeutisk Dagtilbud “Familiehuset” i Horsens.

Det var i dette ansættelsesforhold vi udviklede Spædbarnsterapi som tilgang til de sværeste traumatiserede små børn, som supplement for arbejdet med familierne og børnene i alderen 0-3 år.

2010-2019 var jeg ansat som psykoterapeut i dels Rådgivningscentret (Det gamle Langenæs) og dels i Børnehus Midt, Marselis Boulevard, Aarhus/Satellitten i Herning.

I mit virke på Rådgivningscentret var jeg en del af gruppen af VISO specialister med udrednings- sparringsopgaver til kommuner både i Jylland og på Fyn.

Der udover var jeg en del af Aarhus kommunes beredskabsgruppe, hvor vi var på skoler og daginstitutioner sammen med politi, ved mistanke om seksuelle overgreb/krænkelser fra en ansat. Vi afholdte møder med forældre og ansatte samt tilbud om krisesamtaler til de berørte i de enkelte sager.

Med udgangen af 2019 går jeg fuldtid i egen praksis efter 9 år på deltid og efter 38 år som fuldtids offentlig ansat.